Shoper

Setup guides.

Przegląd

Instrukcja wprowadzenia rozwiązania Criteo na platformie Shoper.

[[disclaimer-nonplugin]]

Criteo Product Feed

Na platformie Shoper, feed produktów może być wygenerowany na panelu administracyjnym wykonując następujące kroki.

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Shoper.

 2. Przejdź do opcji Assortment > Products (Asortyment > Produkty). Products

 3. Kliknij Export (Eksportuj). Export

 4. Kliknij opcję Create a CSV profile (utwórz profil CSV). Create New Profile

 5. Uzupełnij profil tak, jak poniżej i kliknij Save (Zapisz). Profile

 6. Wybierz pola i nazwy jak poniżej, zachowaj zmiany.

Field (Pole) Name in the file (Nazwa w pliku)
Product code (Kod produktu) id
Barcode (Kod kreskowy) gtin
Category (Kategoria) categoryid1
Currency (Waluta) currency
Name (Nazwa) name
Description (Opis) description
Price (Cena) price
Wholesale price (Cena hurtowa) retailprice
Availability (Dostępność) availability
Photos (Zdjęcia) bigimage
URL producturl
 1. Kliknij Export (Eksportuj). Export

 2. Kliknij Export. Aby pobrać .CSV file kliknij opcję download file (pobierz plik). Export Download

Ustawienie Criteo OneTag

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Shoper.

 2. Przejdź do opcji Configuration > Integrations > Own Integrations (Konfiguracja > Integracje > Integracje własne ). Own Integrations

 3. Utwórz kopię zapasową skryptów w sekcji Page footer, before closing < / body> (Stopka strony, przed zamknięciem < / body>).

 4. Kopiuj i wklej następujący Javascript kod do sekcji Page footer, before closing < / body> (Stopka strony, przed zamknięciem < / body>) i zachowaj zmiany.

{if context == "index" }

<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.dcsaas.net/js/front-api-1.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
frontAPI.getUser(function (userInfo) { 
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
window.criteo_q.push( 
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setEmail", email: userInfo.email },
    { event: "setSiteType", type: deviceType },
    { event: "viewHome", "ecpplugin": "shoper"}
);
},{ lang: 'pl_PL' });
</script>
{/if}

{if context == "product_list" }

<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.dcsaas.net/js/front-api-1.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
frontAPI.getUser(function (userInfo) { 
var productIds = [];

{products}
  productIds.push("{products.product_id}");
{/products}

var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
window.criteo_q.push(
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setEmail", email: userInfo.email },
    { event: "setSiteType", type: deviceType },
    { event: "viewList", item: productIds, "ecpplugin": "shoper"}
);
},{ lang: 'pl_PL' });
</script>
{/if}

{if context == "product_promo" }

<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.dcsaas.net/js/front-api-1.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
frontAPI.getUser(function (userInfo) { 
var productIds = [];

{products}
  productIds.push("{products.product_id}");
{/products}

var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
window.criteo_q.push(
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setEmail", email: userInfo.email },
    { event: "setSiteType", type: deviceType },
    { event: "viewList", item: productIds, "ecpplugin": "shoper"}
);
},{ lang: 'pl_PL' });
</script>
{/if}

{if context == "product"}

<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.dcsaas.net/js/front-api-1.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
frontAPI.getUser(function (userInfo) { 
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
window.criteo_q.push( 
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setEmail", email: userInfo.email },
    { event: "setSiteType", type: deviceType },
    { event: "viewItem", item: {product_id}, "ecpplugin": "shoper"}
);
},{ lang: 'pl_PL' });
</script>

{/if}


{if context == "basket" }
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.dcsaas.net/js/front-api-1.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
frontAPI.getUser(function (userInfo) { 
frontAPI.getBasketInfo(function (basket) {

var items = [];
var i;

for(i=0; i<basket.products.length; i++){
  var basketItem = new Object();
  basketItem.id = basket.products[i].product_id;
  basketItem.price = basket.products[i].price_float;
  basketItem.quantity = basket.products[i].quantity;
  items.push(basketItem);
}
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
window.criteo_q.push(  
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setEmail", email: userInfo.email },
    { event: "setSiteType", type: deviceType },
    { event: "viewBasket", item: items, "ecpplugin": "shoper"});

});
},{ lang: 'pl_PL' });
</script>
{/if}

{if context == "basket_done" }
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.dcsaas.net/js/front-api-1.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
frontAPI.getUser(function (userInfo) { 
var items = [];

{products}
  var transaction = new Object();
  transaction.id = {products.product_id};
  transaction.price = {products.float_price};
  transaction.quantity = {products.quantity};
  items.push(transaction);
{/products}

var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
window.criteo_q.push(  
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setEmail", email: userInfo.email },
    { event: "setSiteType", type: deviceType },
    { event: "trackTransaction", id: {order_id}, item: items, "ecpplugin": "shoper" }
);
},{ lang: 'pl_PL' });
</script>
{/if}

Verification

[[accurate]]