Criteo Feed Guide

คู่มือการสร้าง Criteo Product Feed

Criteo Feed คืออะไร

Criteo Product Feed คือไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ของคุณ Criteo ใช้ข้อมูลนี้นำไปสร้างแบนเนอร์แบบไดนามิก

สกุลไฟล์

ไฟล์ต้องบันทึกเป็นสกุล .TSV, .CSV หรือ .XML เท่านั้น (ไม่รองรับ .XLS, .XLSX) คลิกที่ลิงก์ในตารางเพื่อดูตัวอย่าง feed ในฟอร์แม็ตต่างๆ

นามสกุล รายละเอียด ตัวอย่าง
TSV ใช้ tab ในการแบ่งคอลัมน์ (tab-separated value) ต้องระบุชื่อคอลัมน์ไว้บนสุดในแถวแรกของไฟล์ ชื่อคอลัมน์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น image_link) ตัวอย่าง
CSV ใช้ comma ในการแบ่งคอลัมน์ (comma-separated value) ต้องระบุชื่อคอลัมน์ไว้บนสุดในแถวแรกของไฟล์ ชื่อคอลัมน์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น image_link) ตัวอย่าง
XML รูปแบบข้อมูลต้องตรงกับมาตรฐาน XML บนสุดของไฟล์จะต้องขึ้นต้นด้วย <?xml ...> ตัวอย่าง

คอลัมน์ที่ต้องมี

ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบของข้อความธรรมดา (plain text) ห้ามมีโค๊ด HTML

ชื่อคอลัมน์ รายละเอียด ข้อจำกัด ตัวอย่าง
id ID เป็นตัวเลขหรือสตริงระบุไปถึงสินค้าชิ้นหนึ่ง ห้ามซ้ำกับสินค้าชิ้นอื่นบนเว็บ ถ้าเว็บของคุณมี item_group_id ให้ใส่ ID เป็น child ID ของสินค้า ต้องเป็นตัวอักษรแบบ ASCII แต่ห้ามมีสัญลักษณ์ "

ความยาว: ไม่เกิน 240 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง:: HSG-305S
title ชื่อสินค้า จะถูกแสดงเป็นข้อความหลักบนตัวโฆษณา ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น

ความยาว: ไม่เกิน 150 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: เตาย่างไฟฟ้า
description คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า คำอธิบายสินค้าจะยาวเท่าไรก็ได้ ความยาวที่แนะนำไม่ควรเกิน 50 ตัวอักษร คำอธิบายจะแสดงในบางรูปแบบโฆษณาเท่านั้น ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข ไม่มีโค๊ด HTML ประกอบ

ความยาว: ไม่เกิน 5000 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: ผลิตจากสแตนเลสเคลือบสีดำ พร้อมตะแกรงปิ้ง/ย่าง ที่ทำจากสแตนเลสอย่างดี จึงไม่เป็นสนิม
link URL ไปยังหน้ารายละเอียดของสินค้าชิ้นนั้น ต้องขึ้นต้นด้วย http:// หรือ https:// เสมอ
ในกรณีที่รันแคมเปญ Criteo Predictive Search จะต้องตั้ง URL ให้ตรงกับโดเมนที่ระบุไว้ใน Google Merchant Center
ขึ้นต้นด้วย http:// หรือ https:// ตามด้วย URL ไปยังหน้ารายละเอียดสินค้า สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ต้องถูกเข้ารหัส (encode) ให้เรียบร้อย (เช่น แปลง $ เป็น %24)

ความยาว: ไม่เกิน 1024 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: https://www.your-site.com/hanabishi-hsg-305s-85798.html
image_link URL ของรูปภาพสินค้าที่แสดงบนโฆษณา ควรมีขนาดอย่างน้อย 800x800px ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB รูปภาพจะต้องมี Content-Type header เป็น image/png หรือ image/gif หรือ image/jpeg ถ้ารูปภาพไม่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วย cURL คุณจะต้อง whitelist user-agent curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn ด้วย ขึ้นต้นด้วย http:// หรือ https:// ตามด้วย URL ของรูปภาพสินค้า สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ต้องถูกเข้ารหัส (encode) ให้เรียบร้อย (เช่น แปลง $ เป็น %24)

ความยาว: ไม่เกิน 2000 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: https://th-live-01.slatic.net/p/12/hanabishi-hsg-305s-1450755198-89758-3-webp-product.jpg
availability ถ้าเว็บของคุณมีระบบนับสินค้า ให้ใส่ข้อมูลในคอลัมน์นี้เพื่อระบุว่ายังมีสินค้า (in stock), สินค้าหมด (out of stock), หรือ สินค้าหมดแต่สามารถพรีออเดอร์ได้ (preorder) สินค้าที่ใส่ว่า out of stock จะไม่ถูกแสดงบนโฆษณาของ Criteo ใส่สถานะของสินค้าว่าเป็น in stock, out of stock หรือ preorder

ความยาว: ไม่เกิน 16 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: in stock
price ราคาเต็มของสินค้าที่วางขายบนเว็บ สกุลเงินเหมือนกับที่ใช้บนเว็บ ห้่ามมี comma (,) คั่นระหว่างตัวเลข

ความยาว: ไม่เกิน 14 ตัว

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: 1299.99
sale_price ราคาสินค้าที่ลดแล้ว ถ้าสินค้าไม่มีส่วนลด ให้ใส่ราคาเต็มของสินค้าแทน ห้่ามมี comma (,) คั่นระหว่างตัวเลข

ความยาว: ไม่เกิน 14 ตัว

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: 1099.99
product_type หมวดหมู่ของสินค้า สามารถเชื่อมระหว่างหมวดหมู่ด้วยเครื่องหมาย " > " ถ้าสินค้าอยู่หลายหมวดหมู่ สามารถใส่ , คั่นระหว่างหมวดหมู่แต่ละอันได้ ข้อมูลจะเป็น case-sensitive (ถือว่า women กับ Women เป็นคนละหมวดหมู่กัน) ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข ใช้ > เชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่ (สำหรับ XML ให้ใช้ >) และใช้ , คั่นหลายหมวดหมู่

ความยาว: ไม่เกิน 500 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน > เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก > เตาปิ้งย่างไฟฟ้า
brand ยี่ห้อสินค้า สามารถเว้นว่างได้ถ้าสินค้าไม่มียี่ห้อ ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข

ความยาว: ไม่เกิน 70 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง:
Hanabishi
gtin GTIM (Global Trade Item Number) หรือรหัสผลิตภัณฑ์สากล เป็นมาตรฐานรหัสสินค้าแบบหนึ่งที่ใช้กันทั่วโลก

ประเภทของ GTIN:
- GTIN-12 (UPC-A) รหัสสินค้าเป็นตัวเลข 12 หลักที่ใช้ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นหลัก
- GTIN-8 (EAN/UCC-8) รหัสสินค้าเป็นตัวเลข 8 ตัวใช้ในทวีปอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทวีปอเมริกาเหนือ
- GTIN-13 (EAN/UCC-13) รหัสสินค้าเป็นตัวเลข 13 หลักใช้ในทวีปอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทวีปอเมริกาเหนือ
- GTIN-14 (EAN/UCC-14 or ITF-14) รหัสสินค้าเป็นตัวเลข 14 หลักใช้ในการระบุสินค้าที่อยู่ในหีบห่อที่แตกต่างกัน
ต้องเป็นตัวเลข 8, 12, 13 หรือ 14 หลักเท่านั้น

ความยาว: ไม่เกิน 50 ตัว

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: 0001234560012
mpn MPN (Manufacturer Part Number) คือตัวเลขที่ผู้ผลิตสินค้าใช้ในการบ่งบอกว่าเป็นสินค้าชนิดใด ความยาว: ไม่เกิน 70 ตัวอักษร

รูปแบบข้อมูล: string
ตัวอย่าง: 4060882

อัปโหลด

Criteo จะดึงไฟล์ feed มาอัปเดตทุกวันโดยใช้วิธีเหล่านี้

  1. HTTP or HTTPS คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไว้บนเว็บเซิฟเวอร์ของคุณได้เลย
  2. FTP (File Transfer Protocol) คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไว้บน FTP Server และส่ง login ให้กับเรา
  3. Criteo FTP Server คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไว้บน FTP ของ Criteo คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม