Criteo Feed Guide

Hướng dẫn tạo catalog sản phẩm theo format của Criteo Product Feed

Overview

Product feed là một file chứa tất cả thông tin của sản phẩm trên gian hàng của bạn Criteo sử dụng thông tin trong feed file để tạo banner phù hợp với từng người dùng

Hướng dẫn dưới đây sẽ liệt kê những trường tối thiểu cần có trong file product feed để có thể chạy một chiến dịch với Criteo

Định dạng được hỗ trợ

Dưới đây là những định dạng feed file mà Criteo có thể sử dụng

Feed Format Detail Example
TSV Định dạng file trong đó dữ liệu ngăn cách nhau bởi Tab. Dòng đầu tiên trong file là header. Trường có thể có dấu cách hoặc _ (ví dụ. image_link hay image link) Feed mẫu
CSV Định dạng file trong đó dữ liệu ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Dòng đầu tiên trong file là header. Trường có thể có dấu cách hoặc _ (ví dụ. image_link hay image link) Feed mẫu
XML Feed theo dạng XML. File bắt đầu với <?xml tag. Feed mẫu

Trường bắt buộc

Thông tin trong mỗi trường dưới đây không được có HTML tags.

Trường Chi tiết Yêu cầu Ví dụ
id Id của sản phẩm. Lưu ý: ID phải khớp với ID được gửi trên Criteo Tags Yêu cầu: Id chỉ được phép có ký tự ASCII, không được có dấu hỏi

Độ dài tối đa: 240

Type: String
Ví dụ:: abc123-black-7.5
title Tên của sản phẩm. Tên sản phẩm sẽ được hiển thị trên banner Yêu cầu: Bắt đầu bằng chữ hoặc số

Độ dài tối đa: 150

Type: String
Ví dụ: Working Boots – Size 7.5
description
Miêu tả sản phẩm. Ký tự tối đa nên có là 50 ký tự để phù hợp với các banner khác nhau của Criteo
Yêu cầu: Bắt đầu bằng chữ hoặc số. Không để ký tự HTML ở trong

Độ dài tối đa: 5000

Type: String
Ví dụ: Excellent for daily use
link Đường link (http:// hoặc https://) dẫn đến trang chi tiết sản phẩm Yêu cầu: Link phải bắt đầu bằng (http:// hoặc https://). Tất cả ký tự phải được encode. Ví dụ. $ thay bằng %24

Độ dài tối đa: 1024

Type: String
Ví dụ: http://www.example.com/product/working-boots
image_link Đường link ảnh của sản Link ảnh sẽ được hiển thị trên banner sản phẩm. Yêu cầu tối thiểu về kích thước ảnh, 800x800 pixels và nhẹ hơn 16MB. Content-Type của link ảnh là image/png, image/gif or image/jpeg. Nếu có tường lửa, link ảnh phải được whitelist cho Criteo user-agent: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn Yêu cầu: Image_link phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://. Tất cả ký tự phải được encode. Ví dụ. $ thay bằng %24

Ký tự tối đa: 2000

Type: String
Ví dụ: http://www.example.com/product/image/working-boots.png
availability Tình trạng hàng. 3 gía trị có thể dùng: preorder (hết hàng, vẫn có thể mua trước), out of stock (hết hàng), và in stock (còn hàng). Sản phẩm hết hàng sẽ không được gợi ý trên banner Yêu cầu: Giá trị cho phép:
- preorder
- out of stock
- in stock

Tối đa: 16

Type: String
Ví dụ: in stock
price Giá gốc của sản phẩm Yêu cầu: Chỉ được dùng số, không có ký tự khác

Độ dài tối đa: 14

Type: Integer
Ví dụ: 5000000
sale_price Giá khuyến mãi của sản phẩm nếu có Yêu cầu: Chỉ được dùng số, không có ký tự khác

Độ dài tối đa: 14

Type: Integer
Ví dụ: 5000000
google_product_category Danh mục sản phẩm dựa theo yêu cầu trên Google product taxonomy. Yêu cầu: Có thể để ID hoặc chữ

Độ dài tối đa : 500

Type: String
Ví dụ:
Women’s > Shoes > Working Boots OR 2271
product_type Danh mục sản phẩm dựa trên gian hàng Yêu cầu: Cách nhau bởi dấu >. Độ dài tối đa : 500

Type: String
Ví dụ:
Single: Computing > Keyboards and Mice > Mice > Wireless Mice
Multiple: Computing > Keyboards and Mice > Mice > Wireless Mice, Gifts > For Dad > Mice
brand Nhãn hàng nếu có Yêu cầu: Bắt đầu bởi chữ hoặc số, không có ký tự HTML.

Độ dài tối đa : 70

Type: String
Ví dụ:
Nike

Upload

Sau khi tạo xong, feed có thể gửi cho Criteo qua những cách sau

  1. Upload lên với link HTTP hoặc HTTPS
  2. FTP (File Transfer Protocol)
  3. Criteo FTP Server
    File có thể gửi thẳng đến Criteo FTP server Hướng dẫn upload đến Criteo FTP